Ne Andreji, malé a střední podniky nejsou klišé

14.04.2017 14:15:00

Dnes bych rád reagoval na již snad legendární tvrzení pana Babiše z roku 2013, kdy prohlásil: "Malé a střední podniky - to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd." Já jsem totiž přesně opačného názoru.

Bylo to tuším v říjnu 2013, kdy se náš pan velkoprůmyslník Babiš obul do živnostníků a prohlásil: "Malé a střední podniky - to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd." Již tenkrát o tom informoval například blesk, který rovnou panu Babišovi vytmavil, jak šeredně se mýlí, když s odvoláním na údaje Českého statistického úřadu uvedl, že malé a střední společnosti se na dlouhodobé zaměstnanosti podílí zhruba z poloviny. V Německu pak má v takových podnicích nacházet živobytí dokonce až sedmdesát procent obyvatel.

Zdroj: Blesk.cz
Zdroj: Blesk.cz

Ať už jsou tyto informace, které blesk uveřejnil jakkoli přesné či nepřesné, i já si dovoluji z nejednoho důvodu s panem Babišem nesouhlasit. Co by volnomyšlenkář se především neztotožňuji s ideou, která tak nějak nepřímo říká, že více než mnoho drobných podniků je nám zapotřebí pár velkých a ty my bychom ještě měli dle pana Babiše podporovat. Co je tohle za nelogismus? Proč by měl stát podporovat právě velké podniky? Ty by si snad měly na sebe vydělat mnohem lépe a snáze se udržet na trhu, než drobní podnikatelé. Nemůže mít na tuto teorii pana Babiše snad vliv právě velikost jeho průmyslového impéria? To nechť opět posoudí čtenář sám. Můj názor však zní ANO.

Já si naopak myslím, že právě drobní živnostníci jsou důležití. Takový člověk je totiž svobodný. Je svým pánem. A je pánem svého času. A takový člověk bude určitě mnohem spokojenější, než člověk, který musí denně docházet na šichtu do nějaké fabriky či paštikárny.  A právě proto jsem naopak zastáncem idee, že je potřeba míti drobné podniky. A pokud možno co nejvíce. Stát by jim pak neměl házet klacky pod nohy a zatěžovat je zbytečnou byrokracií, ale naopak jim usnadnit cestu na trh. Možná jsem idealista, ale mne samému by se líbilo, kdyby zde mělo pokud možno co nejvíce lidí vlastní živnost - hospodu, pekárnu, restauraci, polnost, dílnu ... cokoli, kde by vykonával své řemeslo zodpovědně a s láskou. Čím více bude takových drobných podniků, tím větší bude i rozmanitost na trhu. A každý takový živnostník by se musel snažit vyrábět o to poctivěji, aby se zákazníci vraceli právě k němu. 

Nevedla by snad právě tato rozmanitost ke zkvalitnění výroby i služeb? Má zkušenost zatím říká, že velkovýroba na kvalitu nedbá tolik jako na kvantitu. A já si dám raději lžičku medu nežli kýbl hnoje!

Pokud by se u nás vyrojil dostatek schopných lidiček, a já věřím že ano (ne nadarmo se snad říká zlaté české ručičky), kterým by byl usnadněn vstup na trh, nevedlo by to také k rovnoměrnějšímu rozvržení bohatství ve společnosti? Vždyť čím více lidí by si zde dokázalo vydělat samo na sebe, tím méně by jich bylo nuceno dřít za mnohdy směšné mzdy, zatímco vidí zisky společnosti a naleštěné bouráky managementu. Jejich zisk by se odvíjel přeci čistě od jejich schopností. A poněvadž podnik není jen o kvalitním zboží, ale i o vizáži zařízení, nemohli by právě takoví živnostníci využít své zisky k zušlechtění svého krámu i jeho okolí? Opět by tak mohli sáhnout po službách dalších podobných živnostníků a podpořit tak nejen ekonomický růst ale i další šikovné lidi v jejich počínání. Třebas by to zde konečně začalo nějak vypadat. 

Myslím si také, že právě taková zdravá konkurence a rozmanitost by vedla i ke zkvalitnění trhu práce. Čím více zde bude podnikavců, kteří budou poptávat pracovní sílu, tím více se budou muset vynasnažit, aby oslovili uchazeče o práci. Lidé by pak měli mít tak nějak nutkání lépe vyjít se svými zaměstnanci, kteří by naopak měli větší příležitost v případě nespokojenosti s pracovními podmínkami najít si nové místo, které by jim vyhovovalo mnohem lépe. A bude-li méně lidí nuceno dojíždět za prací do fabrik ve městech, nemůže to vést také k oživení vesnic a městeček? 

Ano, myslím, že právě tohle je cesta k lepší a spokojenější společnosti. A pokud by zde opravdu vznikla takto pestrá škála živnostníků, soudím, že zcela určitě by tak ztratily význam nejrůznější spiklenecké teorie nahrávající temným silám a poukazující na stále méně rovnoměrné rozvržení bohatství ve společnosti, které má dokázat existenci mezinárodního židovského spiknutí, skončit zotročením lidstva, NWO a kdo ví jakou podobnou fantasmagorií. Zdá se to možná pošetilé, ale i takovým věcem jsou lidé v jednadvacátém století schopni věřit.

V neposlední řadě bych pak chtěl poukázat na důsledky krachu drobného podnikatele a společnosti zaměstnávající třebas třicet tisíc obyvatel jednoho kraje. Zatímco těch pár jedinců zkrachovalého jedince si najde v okolí práci asi celkem snadno, krach takové fabriky se rovná pro kraj katastrofou. Zaměstnat pak třicet tisíc lidí na jednou a to v témže kraji jde asi jen těžko. Stát pak (viz. OKD) musí hledat prostředky, jak takovou firmu udržet, aby zabránila pohromě, ve skutečnosti ji však pouze oddaluje a zemi jako takové tím pouze rostou náklady.

Že by byly drobné podniky klišé si tedy opravdu nemyslím a jsem naopak pevně přesvědčen o její důležitosti a zdravých účincích na pozitivní naladění ve společnosti.