Je Andrej Babiš ohrožením pro demokracii?

05.06.2017

Andrej Babiš je ohrožením naší demokracie říkají mnozí. Jaké demokracie? Táží se jiní? Toho konglomerátu tradičních stran? 

Člověk nemusí mít v lásce tu partu, co se střídá u kormidla naší země poslední čtvrtstoletí, ale neměl by také přehlížet výroky, smýšlení a chování Andreje Babiše, které mne utrvzují, že pan Babiš je skutečně přímým ohrožením demokracie v naši zemi. Že je mu pouhou formulí, o které nemá ponětí, co vlastně znamená. Právě tyto postoje a výroky a obava o směřování naší společnosti mne dovedli k založení tohohle webu a konečně k otevření této stálé rubriky, která bude stále postupně rozšiřována.

1) Stát musí být řízen

"Chci řídit stát jako firmu," kdo by neznal oblíbený slogan Andreje Babiše, slogan, který o jeho záměrech vypovídá víc než dost. Jak říká Andrej, chce tuto zemi řídit, nikoli spravovat. A pokud chce někdo řídit, pak se musí postupovat přesně tak, jak si dotyčný přeje. On řídí, ostatní jen mlčí a poslouchají. Vládu tak zjevně nechápe jako jakousi zemskou správu, jak o ni psal zakladatel našeho svobodného státu prezident osvoboditel. Vláda je pro něj skutečnou vládou - autoritou, která stojí nad obyvatelstvem, nikoli správou, která vykonává pro lid servis.

2) Já rozhoduji, co je pravda

Kdo by nepamatoval slov Andreje Babiše v pořadu reportéři ČT o akvizici médií, kdy prohlásil: "Když jsem se dostal do situace, že lhaly a já jsem žaloval na ochranu osobnosti a nedomohl jsem se nikdy práva a pravdy, no tak jsem koupil to médium proto, aby psali pravdu."

Víte jak tato slova působí na mě? "Jsem Babiš a já rozhoduji, co je pravda, nikoli novináři a už vůbec ne nějaký soud. Jen já! Proto jsem si koupil nejvlivnější média v zemi, abych byl ten, kdo rozhoduje, co je pravda a co ne!" A jak ukázali nedávné nahrávky, nejde jen o to, co se pravdou státi má, ale také kdy se to pravda pravdou má stát a na povrch vyplavat.

3) Parlament je zbytečnou žvanírnou

Parlament je jen zbytečná žvanírna, která zdržuje řídící procesy v zemi. Proto by bylo nejlepší jej aspoň o polovinu zkrouhnout. To víte, méně poslanců, větší procentuální zastoupení věrných poskoků.

4) Je třeba zbavit se senátu

"Senát je důležitá součást demokratického fungování naší země," psalo se na předvolebních letácích ANO a sám Andrej Babiš vyzýval své voliče, aby se dostavili k senátním volbám, neboť oni přeci potřebují být v senátu silní. Jaký to obrat, jakmile Andrejovo ANO ve volbách do senátu nebodovalo. To je najednou senát zbytečnou institucí. Proč? Jak již bylo napsáno výše, Babiš chce přeci tento stát řídit a neloajální senát může být překážkou. Proto je potřeba jej zrušit.

5) Odvolit si a pak držet hubu a krok

"Určitě svoboda a demokracie není ohrožena, není pravda, že by byla ohrožena. Příští rok máme volby do sněmovny. Takže lidi můžou volit poslance a vládu. Můžou změnit, pokud se jim nelíbí poslanci nebo vláda, tak mají příležitost příští říjen je změnit. A to je ten projev demokracie. Taky mají možnost změnit prezidenta, další rok 2018 je přímá volba. To je projev demokracie. A hlavně projev demokracie je, že ty ostatní, který mají jiný názor, akceptují názor většiny."

Takto pravil Andrej Babiš 17. listopadu 2016. Jak vidno, demokracie je mu pouze možností volit, přičemž po té by měli všichni po celé roky jen držet hubu a krok a nikterak se neprojevovat. Neboť pro Babiše jsou volby asi především předáním vší moci do jeho rukou, co mu je po zájmech zbývajících třebas 70 procent obyvatel, kteří jej nevolili. Z třiceti procenty vyhrál volby, nyní je absolutní vítěz, vítěz, který bere vše. Andreji, 30 procent stále není většina!

6) Jedna země, jedna strana, jedna firma, jeden vodco

Většinový systém, vláda jedné strany, to je přesně to, pro co se Andrej Babiš nejednou vyslovil. Jak bylo napsáno výše, i těch 30 procent hlasů je mu asi dostatek k přebrání veškeré moci nad celou zemí. Na zbývajících 70 procent kálí pes. Snad právě proto se jeho lidé jezdí do Polska učit, jak funguje jednobarevná vláda.

7) Nemám rád diskusi a kompromisy

Opět slova, která souvisí s touhou po vládě jedné strany a snad i neomezené moci. Je tomu jen pár měsíců, co se na profilu Andreje Babiše objevil příspěvek zbrojící proti diskusím a kompromisům. Prý jen zdržují a výsledkem jsou kompromisy, které nevyhovují nikomu.

Nu, já si myslím, že právě kompromisy by měly vyhovovat všem, pokud tomu tak není, pak je chyba na straně těch, kteří je vyjednávali, že si nestanovili lépe a srozumitelněji priority. Tato slova u mne naopak vyvolávají dojem, že je to právě Andrej Babiš, kdo je z kompromisy nespokojený. Je přeci zvyklý řídit a řídit nás chce, jak sám říká. Tomu však diskuse zaclání. A kompromisy? Co to po něm chcete?